Legale informatie

Legale informatie

Verkoopsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en afhalingen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. De verkoper onderstreept dat huidige voorwaarden geen factuur-doch contract voorwaarden zijn die van toepassing zijn op alle verkopen en ook op de aankopen door consumenten en particulieren. Om die reden verzoekt de verkoper de koper UITDRUKKELIJK AKKOORD te gaan met de voorwaarden, BIJ GEBREKE WAARVAN DE VERKOPER ZICH HET RECHT VOORHOUDT NIET TE LEVEREN! ( bij niet-aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden, is er met andere woorden geen bestelling)

Leveren

a.    De vermelde levertijden zijn gebaseerd op de levertijden zoals zijn opgegeven door de leverancier en op dat moment aanwezige voorraden in ons magazijn. Om correcte afspraken met elke klant te hebben, zal elke klant telefonisch gecontacteerd worden indien er bepaalde goederen niet aanwezig zijn voor het wordt geleverd.

b.    Incidenteel kan het gebeuren dat een product niet op voorraad is of indien het product onmogelijk kan geleverd worden dan wordt de overeenkomst ontbonden. De verkoper zal de klant hiervan telefonisch en/of per mail in kennis stellen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien met aparte leveringskosten.

c.    Door het aangaan van een overeenkomst met visonline.be, en daarmee impliciet met het accepteren van de voorwaarden, aanvaardt de koper die voorwaarden.

d.    Technische storingen in de breedste zin van het woord en andere vormen van overmacht kan er invloed zijn bij het uitoefenen van de leveringstermijnen, visonline.be kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

e.    De prijzen van de goederen op de website zijn prijzen afgehaald in het depot van visonline.be, Erasmuslaan 14 te Kortrijk. Zij kunnen ook geleverd worden tegen vergoeding op donderdag en zaterdag naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

f.    Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door Visonline.be serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail kenbaar gemaakt te worden binnen de 24 uur na levering of afhaling. We zullen de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 2 werkdagen trachten op te lossen.

Retourneren en annuleren

a.    Visonline.be gaat bij elke bestelling na of het product voldoet aan haar kwaliteitseisen.

b.    Door de aard van de producten kunnen we geen retourzendingen accepteren.

c.    De bestellingen kunnen kosteloos bij Visonline.be via e-mail worden geannuleerd, indien de bestelling nog niet in de leveringsfase zit. Heel concreet wil dit zeggen dat  geannuleerd kan worden binnen de 4 u na bestelling!

Privacy

a.    Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld.

b.    Om u een goede service te kunnen bieden, hebben wij alle gegevens van u nodig.

c.    Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.